Job title: Business Consultant
Job type: Temp-To-Perm
Emp type: Full-time
Location: Antwerpen
Job published: 04/06/2019
Job ID: 32113

Job Description

 

Profiel:

- Kennis van PC’s en software (Windows 10, 7, 2000, XP, Vista, MS Office, Back-up, antivirus, …) en labosoftware (Lab400, Mips, Glims) is een plus

- Kennis over netwerken (switch – routers – firewall – Citrix) en communicatiesoftware (MediMail, FTP, Outlook, Exchange Server, domino/Lotus Notes) is een plus

- Je bent een problem-solver, je kan zowel individueel als in groep de opdracht heel secuur uitvoeren.

- Je hebt zin voor initiatief, werkt projectmatig en je bent communicatief vaardig.

- Ervaring op gebied van de gehele laboratoriumorganisatie en laboratoriumautomatisering is een plus.

- Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten en treedt motiverend op naar alle medewerkers.

- Je bent bekend met het werken volgens het managementsysteem.

- Je bent dynamisch, creatief en innovatief.

- Je bent Nederlandstalig met praktische kennis van Frans, Engels en Duits.

- Je hebt een verzorgd uiterlijk en representatief gedrag.

 

Competenties:

 

- Verleent telefonische informatie en ondersteuning i.v.m. specifieke IT-tools aan de Labo’s

- Ondersteunt, instrueert en begeleidt gebruikers van de softwaretoepassingen en lost zoveel mogelijk zelfstandig op.

- Brengt alle business processen en toestellen in kaart (configuratie + implementatie netwerk) per afdeling.

- Aansturing van Inventarisatie van de processen en aanwezige tools voor het opzetten van een CMDB.

- Ondersteuning bij de implementatie van procedures en beleidslijnen in kader van de geldende regulering. Bv. GDPR, ISO27001,…

- Wordt vooral voor softwarematige- (en hardwarematige) aspecten betrokken bij ontwikkeling van nieuwe projecten en procedures.

- Werkt mee aan het onderhoud van het LIS annex koppelingen toestellen, intranet en internetbeheer in samenspraak met de ICT Manager.

- Draagt het gebruik van software over aan andere binnen de organisatie.

- Kennis nemen en onderhouden van het Kwaliteitsmanagementsysteem, dat gebaseerd is op ISO 15189:2012 en ISO/IEC 17025:2005.

- Zich aan alle richtlijnen van het kwaliteitsmanagementsysteem houden.

- Actief meewerken aan het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem.

- Mogelijke onjuistheden in algemene procedures melden.

- De toestelverantwoordelijke of ICT-medewerker de SOP’s van de ICT-afdeling laten controleren, aanpassen en verbeteren.

- Zich inzetten voor een positieve werksfeer op de afdeling.

- Actief deelnemen aan de verschillende vormen van werkoverleg.

- Streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit.